ván phủ keo

ván phủ keo

000023211.jpg
100101330.jpg
020303001.jpg
303213124.jpg
013321210.jpg
011312121.jpg

Hung Tien Huy Plywood

Supplying plywood for projects, agents on the country.

Contact: (+84)  0834 66 67 68 (Mr.Tien) 
Or access website:
http://www.vanephungtienhuy.com/
----------------///------------------

Công Ty TNHH-TM Hưng Tiến Huy

Chuyên cung cấp các loại ván ép, ván phim, coffa cho các công trinh, đại lý trên toàn quốc.

Liên hệ: 0834.66.67.68 ( Anh Tiến ) 
Hoặc truy cập website: http://www.vanephungtienhuy.com/